Program bohoslužeb ve Strastném týdnu a na Paschu

 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
skrze Vládkyni Pannu Marii Bohorodici
smiluj se nad námi hříšnými.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

Госпожею Девою Мариею Богородицею

помилуй нас грешных.

Naše církevní obec je součástí Libereckého okružního protopresbyterátu Pražské pravoslavné eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, která je součástí celosvětového společenství čtrnácti místních autokefálních pravoslavných církví.

Our parish is a part of Liberec Deanery, Prague Orthodox Eparchy, Orthodox Church of Czech Lands and Slovakia, which is a member of worldwide orthodox family of churches, in the full communion with sees in Constantinople, Antioch, Alexandria, Jerusalem, Moscow and others.

V případě potíží se zobrazením stránek užijte prohlížeč Google Chrome

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode