Pravoslavná církevní obec v Rumburku

zve srdečně všechny duchovní a věřící

na slavnostní zaupokojnou svatou liturgii u příležitosti

35.výročí zesnutí otce Andreje Kolomackého,

 

v chrámu sv. Jana Křtitele na Strážném vrchu v Rumburku

v sobotu 14.února 2015 v 9:30 hod.

 

Otce duchovní prosím, aby vzali červená roucha.

Kvůli zajištění sváteční trapezy prosíme všechny poutníky,

aby svou účast předem potvrdili buď na

tel. 603 963 371 nebo na

e-mail: straznyvrch@interdata.cz.

Děkujeme.

 

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
skrze Vládkyni Pannu Marii Bohorodici
smiluj se nad námi hříšnými.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,

Госпожею Девою Мариею Богородицею

помилуй нас грешных.

Naše církevní obec je součástí Libereckého okružního protopresbyterátu Pražské pravoslavné eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, která je součástí celosvětového společenství čtrnácti místních autokefálních pravoslavných církví.

Our parish is a part of Liberec Deanery, Prague Orthodox Eparchy, Orthodox Church of Czech Lands and Slovakia, which is a member of worldwide orthodox family of churches, in the full communion with sees in Constantinople, Antioch, Alexandria, Jerusalem, Moscow and others.

V případě potíží se zobrazením stránek užijte prohlížeč Google Chrome

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvoření internetových stránek Webnode