Typikon

Níže uvedené liturgické materiály vznikly na základě jmenování spirituálem pro novokněze při osvětovém odboru pražské eparchie. Jde o částečně utříděný, původně ale ad hoc posbíraný materiál, liturgické poznámky k otázkám, s nimiž jsem byl konfrontován v průběhu své kněžské služby. V žádném případě si nenárokuji jakoukoli dokonalost tohoto materiálu. Naopak, je otevřený jak k prakticko-pastýřské, tak liturgické diskusi. Jeho cílem v žádném případě není unifikovat praxi více farností - takovou pravomoc má pouze eparchiální archijerej. Lze ovšem předpokládat, že otázky, s nimiž jsme byli konfrontováni my svého času a na svém místě, budou z velké části totožné s otázkami, kterým bude v každodenním bohoslužebném životě čelit každý začínající kněz sloužící v našich podmínkách. Chovám naději, že materiál, navzdory své nesystematičnosti, napomůže k prohloubení vzdělanosti mladých kněží a zlepší liturgickou kulturu našeho prostředí, s ohledem na jehož povahu vznikal. Zvláště u mladých duchovních, jejichž hlavním liturgickým jazykem je čeština, a zvláště u těch, kteří nemají dostatečný přístup k zahraniční literatuře. Pokud by byť jednoho z nás přivedl k odstranění jednoho nedostatku při službě oltáře, nevznikl nadarmo.

 

Misijní liturgický manuál

Všenoční bdění

Archijerejské sloužení svaté liturgie

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode