Ovčí salaš

Žádné jiné zvíře není v Evangeliu zmíněno tolikrát jako ovce. V celém Písmu svatém je ovce zmíněna 400x a dvanácti různými pojmenováními. Všichni známe výroky Pána Ježíše Krista o Dobrém pastýři z desáté hlavy Janova evangelia. Mnoho svatých, a to svatých opravdu mimořádných, chovalo ovce - kupříkladu svatý Spyridon Trimituntský či svatý Řehoř Theolog. Soužití s těmito zvířaty nám odkrývá mnoho ze smyslu evangelních povědění. Například: "Ovce slyší hlas svého pastýře..." (J 10.3) - opravdu, ovce se řídí v rozpoznání člověka výhradně sluchem resp. barvou hlasu. Toto povědění také hlubokým způsobem postihuje vztah pastýře ke svým zvířatům. Najatému hlídači jsou vposledku ovce lhostejné, u pastýře sahá naopak láska k nim až za hrob. Na lásce ke zvířatům tak Pán ilustruje vztah Boha k lidem. Obraz ovce v Písmu dosahuje nejhlubších tajemství - sám Spasitel je titulován jako "Beránek" (J 1.30). Mimořádným způsobem užívá obrazu ovce prorok Izajáš v popisu utrpení Spasitele (Iz 53.7).

Chov ovcí byl při naší farnosti založen v září 2014. V naší salaši chováme východofríské ovce, které jednak odpovídají našim podnebným podmínkám, jednak jsou nejlepšimi dojnicemi mezi ovcemi. V naší salaši totiž nikdy a za žádných okolností nezabíjíme. Ovce jsou chovány výhradně na mléko a mléč výrobky. Všechna zvířata mají jména a žijí v důstojných podmínkách. Všechny produkty prodává pravoslavným křesťanům jsou požehnány církevní modlitbou.

Součástí našeho chovu je také ekoagroturistika a zooterapie. Co to v praxi znamená? Děti, ale nejen ony a nejen z naší farnosti, mohou kdykoli salaš navštívit a zapojit se do jejího provozu. Mohou si vyzkoušet základní péči o zvířata, mohou pozorovat jejich chování, krmit je, v letní sezóně si mohou vyzkoušet dojení, zpracování mléka bez moderních technologií a tradiční výrobu mnoha druhů sýrů. Mnoho dětí a mladých lidí může také času ztráveného na salaši využít k řešení svých duševních problémů, od autismu přes nejrůznější formy neuróz až po boj se závislostí.

Na salaši jsou srdečně vítáni všichni, i nepravoslavní křesťané i nevěřící, děti i dospělí.

Stránky: salas-strazny-vrch.webnode.cz


© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode