Před Strastným týdnem

16.04.2011 14:18

Důstojní otcové, bratři a sestry,

vstupujeme do duchovně nejdůležitějších dní celého církevního roku. Přejeme Vám všem jejich hluboké prožití, hodně sil a trpělivosti a radostné setkání se Vzkříšeným Pánem. V sekci "Bohoslužby" můžete nalézt aktualisovaný rozpis bohoslužeb. Ty z Vás, kteří zamýšlíte strávit Paschu u nás v Rumburku, zároveň prosím, abyste nás zavčasu uvědomili o Vašem příjezdu z důvodu zajištění ubytování a dalších technických náležitostí.

V Kristu Váš

o.Antonij

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode