Nový článek

05.10.2010 15:49

Odmlčeli jsme se, ale naše mlčení neznamenalo zahálku. Do sekce duchovní čtení/modlitební texty byl přidán nový článek "Všenoční bdění". Jedná se o itinerář první části všenočního bdění (až do začátku litie). Itinerář je uzpůsoben tak, aby na jedné straně plně odpovídal ruské farní praxi, tedy v podstatě nejjednoduššímu způsobu obvyklého sloužení všenočního bdění, na straně druhé aby bylo možno jej sloužit i v nejjednodušších podmínkách (u nás zároveň nejčastějších). Počítá se tedy s tím, že kněz slouží sám, bez diákona, příp. s jednou osobou chrámové přísluhy (syn kněze...) a jedním zpěvákem (mátuška...). Od toho se očekává orientace v Gorazdově sborníku, od kněze navíc schopnost užívat církevně-slovanský Veliký sborník. Chudší liturgické podmínky již nelze stanovit. I tak lze všenoční bdění liturgicky správně a v plnosti sloužit, s jedinou výjimkou - některé proměnlivé části nejsou v českém prostředí ani přeloženy, ani zhudebněny, a proto je nutné je nejen vzít z csl. knih, ale z těchto také číst. Další část itineráře bude následovat. Text si neklade za cíl theologické vysvětlení obřadu, nýbrž především jeho praktický průběh. Základní prameny: Nastolná kniha prot. Bulgakova, Liturgika archiepiskopa Averkije (Tauševa), Bohoslužebné poznámky prot. Valerije Lukjanova. České texty převzaty výhradně z Gorazdova sborníku resp. Bible kralické.

o.Antonij

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode