Nové články

12.12.2010 20:49

 V sekci duchovní čtení byly doplněny nové materiály:

1) odkaz na velmi dobré stránky týkající se svaté zpovědi a přípravy na ni (rusky)

2) pracovní materiál týkající se archijerejské svaté liturgie. Jde víceméně o překlad studijního materiálu vydaného Moskevskou duchovní akademií s přihlédnutím k poznámkám Nastolné knihy prot. S.V.Bulgakova, z nichž ovšem mnohé již dnes vyšly z užívání. Materiál postihuje v podstatě plnou praxi archijerejského sloužení v ruské i řecké podobě. Samozřejmě, mnoho podrobností nelze do naší praxe dost dobře uvést a není to ani cílem tohoto materiálu. Ten má výhradně edukativní ráz, vposledku je třeba se vždy řídit pokyny a zvyklostmi příslušného eparchiálního archijereje.

3) dokončený český itinerář všenočního bdění v jeho - lze říci - nejjednodušší farní podobě a nejzákladnějších podmínkách (jeden kněz bez diákona, často jen jeden schopný zpěvák). Vychází ze základního užití Gorazdova sborníku s návazností na csl. Velký sborník (tedy opět nejprostší vybavení bohoslužebnými knihami, což se projevilo zejména v otázce kánonu). Snad je ale tento výhradně misijní text pokrokem oproti tomu, co jako bdění nabízí ve svém závěru 2.vydání Gorazdova sborníku (nejjednodušší spojení neúplné velké večerní a jitřní k Narození) resp. co lze pochopit o všenočním bdění z textu uvedeného ve Všeobecném typikonu prot. P.Kernaševiče. Itinerář byl zpracován na základě Liturgiky archiepiskopa Averkije (Tauševa), Bohoslužebných poznámek prot. V.Lukjanova, poznámkového aparátu Nastolné knihy prot. S.V.Bulgakova a  Пособия к изучению устава богослужения православной церкви K.Nikolského, s použitím Typikonu, Velkého sborníku a Lidového sborníku vladyky Gorazda.

Snad tyto misijní materiály, které prosíme přijímat se shovívavostí, budou k užitku zejména začínajícím duchovním, diákonům, žalmistům, mátuškám a zpěvákům českého původu či z česky hovořících farností a obecně všem, kterým není lhostejné zvyšování kultury liturgického života českého pravoslaví.

o.A.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode