Naše nové stránky

06.09.2010 10:44

Kéž Hospodin požehná!

Děkujeme tímto našim duchovním sourozencům Janovi a Petře za pomoc při výstavbě těchto stránek. Taktéž jsme vděčni všem přátelům, kteří nás povzbuzují v naší práci. Jsme rádi, že je naše stránky zaujaly a líbí se jim. Prosíme všechny návštěvníky o shovívavost k různým nedostatkům, které dosud stránky mají, budeme na nich průběžně pracovat a jejich obsah doplňovat. Budeme vděční i za Vaše kritické připomínky, které napomohou k vylepšení stránek.

V Kristu

otec Antonij + mátuška Dorka

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode