K začátku Velkého půstu

06.03.2011 16:12

 Důstojní otcové, bratři a sestry!

Vstupujeme opět po roce do Svaté čtyřicátnice. Dovolte mi, abych Vám všem popřál do postních týdnů mnoho Boží pomoci, záštitu Přesvaté Bohorodice před všemi pokušeními, dostatek tělesných i duševních sil, požehnanou modlitbu a hojnost duchovního ovoce. Prosím Vás zároveň o odpuštění všeho, čím jsem Vás případně zarmoutil a pohoršil, a o Vaše modlitby. Vzájemná modlitba nás zvláště ve Velkém půstu nesmírně upevňuje. Nechť nám všem je letošní Velký půst ke spáse a k slávě Boží, abychom mohli na jeho konci s čistým srdcem zvolat "Kristus vstal z mrtvých!".

 

V Kristu Váš

o.Antonij

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode