Služba nemocničního kaplana (Пастырское служение в Больнице)

Tato služba je předběžně připravována v součinnosti s vedením Lužické nemocnice v Rumburku. V současné době chceme oslovit další křesťanské církve ve městě za účelem jednotného a vyváženého postupu v této věci. Smyslem služby je nejen duchovní zaopatření věřících dané církve, ale i útěcha nemocného, zvláště umírajícího, bez ohledu na jeho církevní příslušnost a přesvědčení, pouze na základě jeho svobodného rozhodnutí. Pokud komukoli služba přítomnosti křesťanského duchovního u těžce nemocných a umírajících v naší nemocnici chybí, je dobré se vhodným a zdvořilým způsobem obrátit na její vedení.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode