Nedělní škola (Воскресная школа)

Nedělní škola pro děti je konána každou neděli po svaté liturgii od 12.00 do 12.45 hod..

Katechetické hodiny jsou samozřejmě přístupné všem zájemcům bez ohledu na věk či další okolnosti.

Rodiče, kteří přivedli své děti ke křtu, jsou povinni je spolu s kmotry vychovávat v pravoslavné víře, vést je k modlitbě a křesťanským ctnostem, seznamovat je s Písmem svatým, pravidelně je přivádět do chrámu, dbát, aby přistupovaly ke svatému Přijímání a od sedmi let věku mají také povinnost je přihlásit do nedělní školy. Tuto přihlášku lze podat kdykoli otci představenému. Taktéž dospělí se mohou do katecheze zapojit kdykoli bez jakýchkoli předběžných podmínek.


Воскресная школа для детей состоится еженедельно, в воскресенье после литургии, в 12.00-12.45 часов. Курсы доступны тоже взрослым.

Родительи, которые крестили своих детей, должны обязательно воспитать их вместе с восприемником в православной вере, читать им Библию, приучать их молитве и христианским добродетельям, приводить детей к Святому Причащению и из семи лет тоже в воскресную школу для последующего образования.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode