Ikonopisecká Dílna sv. císařovny Theodory (HAGIOGRAPHIC STUDIO OF ST. THEODORA 

 

Malbou ikon se zabývám od roku 1995, kdy jsem přijala Pravoslaví a posléze navštívila monastýr Všech svatých v Řecku. Zde jsem měla možnost studovat techniku "psaní" ikon v byzantském stylu. V roce 2001 jsem absolvovala kurz psaní ikon  v Praze pod vedením otce Serafíma z Moskvy. V roce 2010 jsem se opět vrátila na krátký studijní pobyt do Řecka, abych zde načerpala inspiraci a spiritualitu potřebnou k psaní ikon.  Do pravoslavné církve mě přivedla láska k ikonám, která mi otevřela oči, srdce i možnosti výtvarného vyjádření. Ikonopisectví je pro mě především duchovní Cesta. Kdy se ikonopisec obrací od světa viditelného k světu duchovnímu. Aby se skrze modlitbu, která je součástí celého procesu setkal s Boží milostí, která nám dovoluje odkrývat skrze ikonu tváře Ježíše Krista, Přesvaté Bohorodice, andělů i světců. Ikona je pravdivým obrazem církve. Poznáním. Při malbě samotné je potřeba odložit všechny světské péče, mnohdy překonat i horizont svých vlastních sil, abychom dosáhli vnitřní svobody. Ikona odhalí pravdu i o nás samých.ikonopisec je pouhým prostředníkem nikoliv tvůrcem ikony. V ikonopisectví nejde jen o dobré zvládnutí techniky malby. Důležité je přistupovat k dílu s pokorou. Vždy, když jsem uvězněná v nějakém technickém problému, vracím se v myšlenkách do monastýru a snažím se vybavit všechny rady, které mi monašky s láskou a trpělivostí předaly. Za to jim patří zemní poklona i velký dík.

Od roku 2011 pracuji na mozaikové ikoně. Nikdy bych nevěřila, že se ještě vrátím ke sklu. Tento materiál má jedinečné možnosti. Skládat mikro-mozaiku je velice náročný a pracný proces. Ale výsledek, věřím, bude stát za to.

Díky, Bohu za vše!

Kyrie eleison.

Painting icons I have started to learn at 1995. At the same year I was baptized in Orthodox Church and then I have visited Holy monastery of All Saints at Spetses Island, Greece, for the first time. There I have had opportunity to learn painting icons in a pure byzantine style. At 2001 I passed out lessons of father Seraphim from Moscow in Prague. At 2010 I have visited monastery at Spetses again for new knowledges, inspiration and spiritual experience.

Pokud si chcete fotografie ikon stáhnout z galerie, prosím, informujte mě. Je to slušnost.

Děkuji. 

 

Od roku 2007 probíhají průběžně  výstavy ikon v Čechách, na Moravě a na Slovensku.

S láskou v Kristu

m. Dorka

 

 

Dočasně pozastavuji svoji účast na veřejných prezentacích a výstavách ikon. Ikona je předmětem modlitby a její místo je především v chrámu a v příbytcích věřících křesťanů. Ikony se z výstav a prezentací vrací se šrámy a jizvami, které se stávají, bohužel, jejich nedílnou součástí. Celý proces vzniku ikony od přípravy kliho-křídového podkladu až po závěrečnou fázi nanešení laku trvá několi týdnů, mnohdy i měsíců  trpělivé práce. Celá věc má ale i duchovní rozměr. Ikona stojí mimo čas a je v ní napsaný nejen příběh Evangelia nebo životopis světce, ale i příběh odehrávající se mezi ikonopiscem a Bohem. Ikona se rodí z boje mezi dobrem a zlem, z boje mezi pozemským a nebeským. Z boje mezi světem viditelným a neviditelným, aby nás přenesla ze světa materiálního do světa duchovního. Je CESTOU ze země do nebe, která je plná překážek a těžkostí. Na jejím konci čeká radost a oslava Boha. Ikona je velmi zranitelná a neopatrné zacházení znevažuje celý proces zrodu ikony. 

Svatý divotvůrče Mikuláši, pros Krista Boha za spásu duší našich!

V Rumburku dne 26.5.2013

 

 

(POZN.: často hledáte IKONOPISECKÉ KURZY  V ČECHÁCH. Kdo se chce stát ikonopiscem, musí být nejdříve součástí Církve. A vynaložit potřebné vnitřní usílí. Nelze psát ikonu a být vytržen ze svátostného života Církve. Bez svatého křtu, pravidelné tajiny pokání a svatého Přijímání neni možné psát ikonu. Ikonopisec je nositelem tradice Církve. A kdo se touží přiblížit ikonopisectví, ať vycestuje do tradiční pravoslavné země, kde je mnoho možností studovat ikonopisectví ve školách i monastýrech. (Nedoporučuji kurzy vedené nepravoslavnými lektory). V zahraničí získáte ucelené množství zkušeností a nebudete se trápit s technickými problémy, se kterými vám nebude mít kdo poradit. Ikonopisectví neni o zvládnutí formy, ale o zprostředkování obsahu. Z Řecka jsem si dovezla jen minimum informací, stále se učím. Proto nemohu být učitelem. 

 

Zde si můžete prohlédnout moji soukromou tvorbu: www.jobkahedvabi.cz

 

In Czech Republic there are several exhibitions of icons in progress from 2007. If you are concerned in painted icons in byzantine style, you can contact me through my e-mail address (below).

With love in Christ

presbytera Tabitha (Dorka)

Kontakt:

presbyteratabitha(zavináč)email.cz

tel.: +420 739141204 

 

Sv.Antonij (St. Anthony the Great)

vaječná tempera,dřevo, zlato. ( 30x38 cm) soukromé vlastnictví, 1996

(egg tempera, wood, gold, private collection, 1996)

 

 

Sv.apoštol Jan se sv. Prochorem (St. Apostle John with St. Prochor)

vaječná tempera, dřevo, zlato. ( 29x40 cm) soukromé vlastnictví, 2004

(egg tempera, wood, gold, private collection, 2004)

 

 

 Sv. Pantelejmon (St. Panteleimon)

vaječná tempera,dřevo, zlato ( 28x35 cm) soukromé vlastnictví Česká Lípa, 2006

(egg tempera, wood, gold, private collection Česká Lípa, 2006)

 

 

 Bohorodice Odigitria (The Most Holy Theotokos Hodegitria)

vaječná tempera, dřevo, zlato ( 28x 35 cm) soukromé vlastnictví, 2007

(egg tempera, wood, gold, private collection, 2007)

 

 

Ctihodný Alexij Karpatský (St.Alexis of Carpathorussia)

vaječná tempera, dřevo, zlato ( 28x 35cm) soukromé vlastnictví, 2010

(egg tempera, wood, gold, private collection, 2010)


 

  
Sv. Mikuláš ( St. Nicholas)

vaječná tempera, dřevo, zlato ( 30 x 40 cm) soukromé vlastnictví, 2011

egg tempera,wood, gold, private collection, 2011

 

 

 Detail ikony

 

 

Sv.Rostislav 

vaječná tempera, dřevo, zlato (30x40 cm) soukromé vlastnictví Finsko, 2011

(egg tempera, wood, gold, private collection Finland, 2011)

 

Detail ikony (detail of icon)

 

 

 

 

Sv. Jan Rylský

vaječná tempera, dřevo, zlato, ( 30x40 cm), soukromé vlastnictví Ostrava, 2012

 

detail ikony

detail ikony

Ikona svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

vaječná temepra, dřevo, zlato ( 34x45,5 cm ), soukromé vlastnictví Lanškroun 2012

Detail ikony

Detail ikony

 

Detail mozaiky sv. Mikuláše, negativ

( originál Benátské sklo 2011-  .....)

Small part of mosaic of St. Nicholas,  original Venezia glass,2011-.......)

Sv. Sofie

vaječná tempera, dřevo (21x30 cm), zlato, soukromé vlastnictví SRN, 2013

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode